Vår balkong förklarad

Produktinformation om vår balkong

Vi erbjuder även prefabbetongplattor och balkonggolv i olika laminat och kompositmaterial. På befintliga betongplattor kan vi även lägga klinker som komplement vilket förändrar plattans utseende avsevärt

Fakta om vår balkongplatta

  • Vår balkongplatta består av en helsvetsad ramkonstruktion av plåtprofiler med förstyvande plåtbalkar
  • Ramen täcks på undersidan av plastlackade aluzinkplåtkasetter
    • Överytan kan ha olika beläggningar såsom fiberbetong, Plyfa, tryckimpregnerat trä m.m. allt efter kundens önskemål
  • Ramkonstruktionen har ett patenterat vattenavrinningssystem. Allt stål är korrossionsskyddat enligt miljöklass 3 (STBK-5)
  • Varmgalvaniseringen ger balkongerna en avsevärt längre livstid än betongbalkongernas
  • En viktig fördel är den låga vikten (ca en sjättedel av betongbalkongens vikt) vilket kraftigt minskar påkänningarna på fasad och bjälklag
  • Våra stålbalkonger och räckesinfästningar är mönsterskyddade.
  • Produktblad Balkong 3 200 x 1 400 med räcke, öppna pdf dokument
  • Produktblad Balkong 3 200 x 1 400, öppna pdf dokumnet

Dimensioner på balkong

Balkongerna objektanpassas. Konstruktionerna medger tillverkning av oliksidiga månghörningar. Även rundade former kan erbjudas. Om bredden överstiger 4 m föredrar vi att göra två plattor som hopfogas i mitten. Plattans rambalk har som standard en höjd av 200 mm.

Upphängning av balkong

Upphängningsmetod varierar beroende på det aktuellla objektet. Om en gammal betongbalkong finns sågas denna ned och vi fäster den nya i sågytan med kemankare. Balkongen stagas sedan normalt med 16 mm rostfria dragstag som går snett upp till ovanliggande balkongs inre del.

Förankring av balkong

Översta balkongens dragstag förankras med speciella beslag i vindsbjälkslaget. Om inga balkonger tidigare funnits går vi in med smiden till bjälklaget och fäster dessa med kemankare. Balkongen bultas sedan i dessa smiden. Från balkongramens gavelbalkar dras sedan rostfria stag och fästes i ovanpå sittande smide.

Upphängning av balkong

Även upphängning av balkongerna i VKR-rör infästa i bjälklagen förekommer men är kostsammare och sämre ur estetisk synpunkt. Detta är dock en nödvändighet när det gäller prefab betongplattor på grund av den höga vikten. 

Balkonger