Från beställning till monterad balkong

Kontakt

Ni eller vi har oftast ringt eller mejlat för en första kontakt. Tillsammans går vi igenom era önskemål och ser på möjligheterna med just er fastighet. Det finns möjlighet att vi kommer ut och besöker er med vår lastbil med en balkong och räcken enligt ett någorlunda inringat önskemål om utseende. På så sätt kan man se och känna på produkten på ett helt annat vis än foton och ritningar.

Förslag

Med utgångspunkt från era önskemål, och med beaktande av dels er fastighets arkitektur och från vilken tidsepok ert bostadsområde är ifrån, arbetar vi fram förslag på era nya balkonger.

Offert

Vi lämnar en detaljerad offert som omfattar allt från ritningar fram till att era nya balkonger sitter på plats och är slutbesiktade. Det betyder att ni slipper tråkiga överraskningar när projektet väl är igång. Om ni så önskar, hjälper vi även till med material till bygglovsansökan. Projektledare När ni bestämt er för att anlita oss blir er säljare er projektledare för projektet. Projektledaren finns sedan med genom hela processen och ser till att allt fungerar som det ska. Det gör det enkelt för er och era medlemmar.

Mätning

När man monterar balkonger måste man vara ytterst noggrann, inget får lämnas åt slumpen. Därför genomför vi noggranna mätningar av er fastighetsfasader.

Konstruktion och sedan tillverkning All konstruktion och tillverkning sker direkt i vår fabrik i Långshyttan. Det ger oss full kontroll över hela processen.

Montage

Montage sker året runt och vi använder av såväl ställning som kran mm

Slutbesiktning

Efter att montaget är klart utförs en slutbesiktning. Självklart är ni i föreningen med och ser till att varje medlem blir nöjd med sin balkong. Sen är det bara att inreda balkong t.ex. med önskvärda blommor, stolar så din balkong blir personlig.

Vägen till din balkong - Systembalkong